ContactApply

วิธีการสมัคร

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน เซนต์ เคนทิเกอร์น (Saint Kentigern)

โรงเรียนมัธยมศึกษา เยียร์ 7 - 13 (อายุ 11 - 18 ปี)
โรงเรียนชาย เยียร์ 0 - 8 (อายุ 5 -12 ปี)
โรงเรียนสตรี เยียร์ 0 - 8 (อายุ 5 -12 ปี)

โรงเรียน เซนต์ เคนทิเกอร์น เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าในบรรดาโรงเรียนเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นตามค่านิยมของครอบครัวชาวคริสต์อันเป็นนิรันดร์กาลด้วยมรดกนิกายเพรสไบทีเรียนของชาวสก็อตที่น่าภาคภูมิใจ ดังนั้นโรงเรียน เซนต์ เคนทิเกอร์น จึงมอบ “โลกแห่งโอกาส” ให้กับนักเรียนสตรีและนักเรียนชายอายุ 3 -18 ปี ซึ่งเรียนอยู่ใน 4 โรงเรียนของวิทยาเขตทั้ง 3 แห่งของเรา

เรายินดีต้อนรับที่ท่านให้ความสนใจที่จะมาเป็นนักเรียนนานาชาติของโรงเรียน เซนต์ เคนทิเกอร์น ท่านสามารถค้นหารายละเอียดต่างๆ จากเอกสารนี้ซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเซนต์ เคนทิเกอร์น โรงเรียนชายเซนต์ เคนทิเกอร์น และโรงเรียนสตรีเซนต์ เคนทิเกอร์น

โรงเรียนมัธยมศึกษาเซนต์ เคนทิเกอร์น

โรงเรียนมัธยมศึกษา เซนต์ เคนทิเกอร์น เป็นโรงเรียนเอกชนนิกายเพรสไบทีเรียนแบบนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ จัดการศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนสตรีและนักเรียนชายในระดับเยียร์ 7 - 13 (อายุ 11 - 18 ปี)

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามในชานเมือง พาคูรางา (Pakuranga) ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ไปเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร นักเรียนของเราเพลิดเพลินอยู่กับสถานที่ที่คล้ายสวนอยู่ติดกับน้ำบริเวณปากน้ำทามากิ มีสนามเด็กเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกด้านการเรียนรู้ นักเรียนประจำของเราเพลิดเพลินอยู่กับการพักในหอพักที่ดีที่สุดในโอ๊คแลนด์แห่งหนึ่งท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของปากน้ำในขณะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำหลายอย่างของโรงเรียน

นักเรียนควรสมัครโดยใช้แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมัครและค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายหอพัก มีอยู่ในเมนู “ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน สำหรับนักเรียนนานาชาติ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

โปรดอ่านแบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนโดยละเอียดและกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกไม่สมบูรณ์ทำให้ยากในการพิจารณา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดตามที่กำหนดไว้

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานจากโรงเรียนที่บุตรของท่านจบมาได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลอย่างเป็นทางการ

นักเรียนจะต้องส่งหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (คะแนน IELTS หรือรายงานของโรงเรียนนานาชาติ) และอาจจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึง การเลือกวิชาจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

ในการออกเอกสารการตอบรับให้เข้าเรียน (offer of a place) นั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเซนต์ เคนทิเกอร์น ต้องการหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนผ่านเงื่อนไขการเข้าประเทศนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ปกครองของผู้สมัครจะต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเขนต่อเงื่อนไขการเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ระยะเวลาในการพำนัก และจุดมุ่งหมายของการพำนัก และเอกสารทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองของผู้สมัครทั้งสิ้น

นักเรียนจะต้องใช้เอกสารการตอบรับให้เข้าเรียนจากโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อประกอบการสมัครขอวีซ่านักเรียน ครอบครัวของนักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าเล่าเรียน/ค่าหอพักสำหรับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก ส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องการหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้ชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าไปแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังต้องการหลักฐานรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับที่พัก (ในกรณีของโรงเรียนมัธยมศึกษาเซนต์ เคนทิเกอร์น คือหลักฐานที่ยืนยันการพักในหอพัก) และหลักฐานการประกันสุขภาพและการเดินทาง

นักเรียนนานาชาติจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนเป็นเวลาหนึ่งปี และจะต้องสมัครใหม่ในปีต่อๆ ไป นักเรียนที่ได้รับการตอบรับในฐานะนักเรียนนานาชาติแล้วจะไม่มีสิทธิเปลี่ยนไปเสียค่าเล่าเรียนในอัตราของนักเรียนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปีใดก็ตามที่ตนเองได้รับให้เข้าเรียนในฐานะนักเรียนนานาชาติ ส่วนนโยบายการคืนเงินได้มีการกำหนดไว้ในสัญญาการเข้าเรียนแล้วและอนุญาตให้คืนเงินได้บางส่วนเท่านั้น

โรงเรียนชายเซนต์ เคนทิเกอร์น

โรงเรียนชายเซนต์ เคนทิเกอร์น ที่ตั้งอยู่ใน เรมิวเอร่า โอ๊คแลนด์ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนนิกายเพรสไบทีเรียนที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดในการศึกษาเอกชนให้แก่เด็กชายในระดับเยียร์ 0 - 8 (อายุ 5 - 12 ปี)

เราพร้อมที่จะแบ่งปันโรงเรียนและวัฒนธรรมของเราให้กับเด็กที่มาจากส่วนอื่นของโลก และเรารับนักเรียนนานาชาติด้วยเงื่อนไขบางประการ

โรงเรียนจะรับใบสมัครจากนักเรียนนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี หากนักเรียนนานาชาติต้องการศึกษาเล่าเรียนในระยะยาวในประเทศนิวซีแลนด์ (ระยะเวลานานกว่า 3 เดือน) นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

หลังจากที่นักเรียนได้รับหนังสือตอบรับจากโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้วีซ่าที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ และสามารถดูได้จากเว็บไซท์ของสำนักงาน ที่ www.immigration.govt.nz

นักเรียนจะได้รับการจัดเข้าเรียนในชั้นเรียนหลักตามความเหมาะสม และจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์วัยเดียวกันที่เรียนในหลักสูตรเต็มรูบแบบของประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนชายเซนต์ เคนทิเกอร์น ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษกับนักเรียนนานาชาติที่สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนแต่อย่างใด

โรงเรียนชายเซนต์ เคนทิเกอร์น เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาเล่าเรียนที่มีความเป็นมิตรและให้การต้อนรับ นักเรียนใหม่จะใช้เวลาไม่นานนักในการปรับตัวเข้ากับชั้นเรียนและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนเซนต์ เคนทิเกอร์น และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติ

อีเมล: skb_admissions@saintkentigern.com หรือโทรศัพท์ : +64 9 520 7696

โรงเรียนสตรีเซนต์ เคนทิเกอร์น

โรงเรียนสตรีเซนต์ เคนทิเกอร์น ที่ตั้งอยู่ใน เรมิวเอร่า โอ๊คแลนด์ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนนิกายเพรสไบทีเรียนที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดในการศึกษาเอกชนให้แก่เด็กหญิงในระดับเยียร์ 0 - 8 (อายุ 5 - 12 ปี)

เราพร้อมที่จะแบ่งปันโรงเรียนและวัฒนธรรมของเราให้กับเด็กที่มาจากส่วนอื่นของโลก และเรารับนักเรียนนานาชาติด้วยเงื่อนไขบางประการ

โรงเรียนจะรับใบสมัครจากนักเรียนนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 5 - 11 ปี ในการศึกษาระยะยาวในประเทศนิวซีแลนด์ในระดับเยียร์ 1 - 6  นักเรียนจะต้องอยู่กับบิดาหรือมารดา ส่วนนักเรียนในระดับเยียร์ 7 และเยียร์ 8 ที่ไม่อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารระเบียบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ ก่อน

หลังจากที่นักเรียนได้รับหนังสือตอบรับจากโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้วีซ่าที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าและใบอนุญาตต่างๆ และสามารถดูได้จากเว็บไซท์ของสำนักงาน ที่ www.immigration.govt.nz

นักเรียนจะได้รับการจัดเข้าเรียนชั้นเรียนหลักตามความเหมาะสม และจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์วัยเดียวกันที่เรียนในหลักสูตรเต็มรูบแบบของประเทศนิวซีแลนด์ และโรงเรียนสตรีเซนต์ เคนทิเกอร์น ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษกับนักเรียนนานาชาติที่สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนแต่อย่างใด

และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนานาชาติที่โรงเรียนเซนต์ เคนทิเกอร์น และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติ

อีเมล: skb_admissions@saintkentigern.com หรือโทรศัพท์ : 09 529 5750

ระเบียบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ :

โรงเรียน เซนต์ เคนทิเกอร์น เป็นผู้ลงนามในระเบียบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหมายความว่าเรามีกระบวนการและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแขกนานาชาติของเราได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา และหากมีปัญหาใดๆ ก็จะได้รับการแก้ไขโดยทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถหาอ่านระเบียบปฏิบัติฯ นี้ได้ที่ http://www.education.govt.nz/ministry-of-education/legislation/code-of-practice-for-the-pastoral-care-of-international-students/